Menu Zamknij

Informacja o terminie zabiegu ograniczenia populacji szkodliwych owadów w 2024 r.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 31/2024 Nadleśniczego Nadleśnictwa Pułtusk z dnia 09 maja 2024 r. w sprawie organizacji zabiegu ratowniczego i ochronnego techniką agrolotniczą w sytuacji wystąpienia zagrożenia trwałości lasu w 2024 roku w ramach ograniczania zagrożeń ze strony szkodników pierwotnych (strzygonia choinówka, brudnica mniszka) na obszarze Leśnictw Jurgi i Kaszewiec, działając w myśl art. 10 ust. 3 Ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 roku (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 530 z późn. zm.) oraz Zarządzeniem Nr 21 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 19 marca 2024 roku w sprawie ograniczania zagrożeń ze strony szkodliwych owadów, grzybów patogenicznych i innych zjawisk szkodotwórczych w lasach w 2024 roku:

Zawiadamiam

o podjęciu decyzji w sprawie wykonania zabiegu ratowniczego w drzewostanach Lasów Państwowych ze względu na zagrażającą trwałości lasu obecność gąsienic strzygoni choinówki i brudnicy mniszki na terenach wchodzących w skład Nadleśnictwa Pułtusk Leśnictw Jurgi i Kaszewiec stanowiących oddziały zaznaczone na załączonej mapie, położonych w zasięgu terytorialnym: gminy Różan i Goworowo. Łączna powierzchnia zabiegu wynosi: 1 255,50 ha LP. Zabieg ratowniczy zostanie wykonany techniką agrolotniczą z użyciem insektycydu Confirm, i środków pomocniczych (adiuwantów) Ikar 95 EC, AD-OIL 95 EC, OLEO 95 EC w dawkach zgodnych z etykietą – instrukcją użycia. Szczegółową charakterystykę i sposób użycia wymienionych środków zawierają załączone etykiety – instrukcje stosowania.
Nazwa środka ochrony roślin:

Confirm

Ikar 95 EC, AD-OIL 95 EC, OLEO 95 EC
Rodzajinsektycydadiuwant
Nazwa i zawartość substancji aktywnejtebufenozyd związek z grupy pochodnych diacylohydrazyn 240 g/lolej mineralny SAE 10/95 (destylat ropy naftowej zawierającywęglowodory parafinowe) – 95%
Określenie toksyczności dla ludziszkodliwy- działa szkodliwie przez drogioddechowe i po połknięciudziała drażniąco na oczy
Określenie toksyczności dla organizmów wodnychdziała szkodliwie na organizmy wodne,może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowiskuwodnymDziała toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymującesię niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Określenie toksyczności dla pszczół
Okres karencji ( okres oddnia ostatniego zabiegu dodnia zbioru i przeznaczenia do konsumpcji)RUNO LEŚNE -14 DNINIE DOTYCZY
Okres prewencji dla pszczółNIE DOTYCZYNIE DOTYCZY
Okres prewencji dla ludziNIE DOTYCZYNIE DOTYCZY
Okres prewencji dla zwierzątNIE DOTYCZYNIE DOTYCZY

Szczegółową charakterystykę i sposób użycia wymienionych środków zawierają załączone etykiety – instrukcje stosowania. Na granicy lasu objętego zakazem wstępu a w szczególności przy drogach i przejściach prowadzących do lasu zostaną przez nadleśnictwo umieszczone tablice ostrzegawcze z napisem:„

ZAKAZ WSTĘPU DO LASUZABIEGI GOSPODARCZE, RATOWNICZE I OCHRONNE ZABIEGI AGROLOTNICZE W TERMINIE OD DNIA ………2024 R. DO DNIA ……..2024 R.ZWALCZANIA SZKODLIWYCH OWADÓW NA PODSTAWIE USTAWY O LASACH Z DNIA 28 WRZEŚNIA 1991 R. (DZ.U. Z 2024 POZ. 530).NADLEŚNICZY NADLEŚNICTWA PUŁTUSK Nadleśnictwo Pułtusk
ul. Bartodziejska 50
06-100 Pułtusk(23)
692-14-65

Jednocześnie Nadleśnictwo zwraca się z prośbą do Urzędu Gminy w Różanie, Urzędu Gminy w Goworowie i innych organizacji o włączenie się do akcji informacyjnej w odniesieniu do miejscowej ludności. Oprysk będzie wykonywany w okresie pomiędzy 13 maja a 31 maja 2024 r. (w zależności od warunków atmosferycznych termin zabiegu może zostać przesunięty). W sprawach związanych z akcją prosimy kontaktować się telefonicznie lub pisemnie z Nadleśnictwem Pułtusk, telefon (23) 692-14-65 e-mail:
Zaistniałe ewentualnie szkody należy zgłaszać pisemnie do Nadleśnictwa w ciągu 24 godzin od ich wystąpienia.

Z poważaniem, Tomasz Baranowski Zastępca nadleśniczego

Skip to content