Menu Zamknij

Nabór lekarzy weterynarii i osób posiadających kwalifikacje do czynności pomocniczych

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Makowie Mazowieckim ogłasza nabór lekarzy weterynarii i osób posiadających kwalifikacje do czynności pomocniczych, niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej do wykonywania czynności określonych w art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 306 z p6zn. zm.) na terenie powiatu makowskiego w 2022 r. W związku z powyższym zwracam się z prośbę, o zgłaszanie gotowości do podjęcia wsp6lpracy.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Makowie Mazowieckim może wyznaczyć na czas określony:

1)   lekarzy weterynarii do:

 • sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przed ubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju,
 • sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawiania wymaganych świadectw zdrowia,
 • pobieranie próbek do badan,

2)          wyznaczać osoby niebędące pracownikami inspekcji, posiadające odpowiednie kwalifikacje, do wykonywania czynności pomocniczych, t.j. :

 • czynności pomocnicze przy badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa, obejmujące:
  • sprawdzanie, podczas badania przed ubojowego, czy zwierzęta nie są, zmęczone lub nadmiernie pobudzone oraz nie wykazują, objawów choroby,
  • pomiar temperatury wewnętrznej ciała zwierząt,
  • rutynowanie badania poubojowe tusz i narządów, bez wydawania oceny mięsa,
  • znakowanie mięsa;

Liczba lekarzy weterynarii do wykonywania zadań wymienionych w pkt. 1 wynosi: 3, natomiast ilość osób do wykonywania czynności pomocniczych wymienionych w pkt. 2 wynosi: 2.

Ogloszenie-wraz-z-zalacznikami

Skip to content