Menu Zamknij

Zarządzenie MWLW nr 3 z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie egzaminu z pasz leczniczych

ZARZĄDZENIE NR 3

MAZOWIECKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA
WETERYNARII

z dnia 11 stycznia 2022 r.

w sprawie harmonogramu egzaminów ze znajomo
ści zagadnień dotyczących
wytwarzania pasz leczniczych z produktu pośredniego.

Na podstawie § 4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 stycznia 2007r. w sprawie egzaminu ze znajomości zagadnień dotyczących wytwarzania pasz leczniczych z produktu pośredniego (Dz. U. Nr 27, poz. 182) zarządza się, co następuje:

MWLW postanawia przeprowadzić egzaminy ze znajomości zagadnień dotyczących wytwarzania pasz leczniczych z produktu pośredniego w roku 2022 w następujących dniach: 15 marca, 8 czerwca, 21 września, 1 grudnia.

§2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Skip to content