Menu Zamknij

Zmiana regionalizacji obszarów objętych ograniczeniami na terenie powiatu makowskiego w związku z wystąpieniem ognisk ASF u świń i dzików

W związku z wystąpieniem na terenie powiatu makowskiego w miesiącu lipcu przypadku afrykańskiego pomoru świń (ASF) w gospodarstwie utrzymujący trzodę chlewną oraz wielu przypadków wystąpienia ASF u dzików w lasach gmin Płoniawy Bramura oraz Krasnosielc z dniem 19 lipca 2023 r. zmianie uległa regionalizacja gmin  Płoniawy Bramura, Krasnosielc, Sypniewo, Czerwonka. Zgodnie z publikacją w dniu 19 lipca 2023 r. ROZPORZĄDZENIA WYKONAWCZEGO KOMISJI (UE) 2023/1485 z dnia 18 lipca 2023r. zmieniającego załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2023/594 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świńgminyPłoniawy Bramura, Krasnosielc, Sypniewo, Czerwonkaz dniem dzisiejszym tj. 20 lipca 2023r. objęte zostają strefą czerwoną –

OBSZAR OBJĘTY OGRANICZENIAMI III

         W związku z powyższym zmianie ulegają zasady przemieszczania świń do rzeźni oraz pomiędzy gospodarstwami, przed uzyskaniem świadectwa zdrowia od Urzędowego Lekarza Weterynarii konieczne jest zgłoszenie przemieszczenia do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Makowie Mazowieckim, ul. Mazowiecka 7, 06-200 Maków Mazowiecki w celu uzyskania ZEZWOLENIA na w/w przemieszczenie. Bezwzględne staje się przestrzeganie wszystkich zasad bioasekuracji. W przypadku uchybień stwierdzonych podczas kontroli zezwolenia nie będą wydawane. Pozostałe obowiązki i ograniczenia wobec hodowców trzody chlewnej w związku ze zmianą regionalizacji przedstawiane są na szkoleniach organizowanych aktualnie przez PIW Makowie Mazowieckim w Urzędach Gminy.

Link do mapy:

https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/

Skip to content